ხურდის მთვლელები - ფაბრა

ხურდის მთვლელი RIBAO HCS 3300

ხურდის მთვლელი RIBAO HCS 3300
HCS-3300 წარმოადგენს მაღალი სისწრაფისა და მყარი […]

ხურდის მთვლელი SCANCOIN SC 350 / 360

ხურდის მთვლელი SCANCOIN SC 360

შვედური ფირმის მონეტების თვლის მანქანა ScanC […]

ხურდის მთვლელი ScanCoin 303-313

ხურდის მთვლელი ScanCoin 303-313
დანადგარი ითვლის, ზომის მიხედვით ასორტირებს   […]